REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen nešetrným zacházením zákazníka.
 3. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 4. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním.   
 5. Opotřebení věci jejím obvyklým užíváním.     
 6. Nesprávným skladováním                                          


Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem či na fb stránkách.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
  Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.