Bezpečnostní informace

Každý spotřebitel by měl věnovat pozornost bezpečnostnímu označení svíček a dodržovat stanovená pravidla při zapálení svíček. Pokud není bezpečnostní označení na výrobku,  věnujte pozornost těmto informacím a pokynům, které přísně dodržujte. Adventní svícny slouží pouze jako dekorace a nedoporučujeme je zapalovat a už vůbec ne je nechávat zapálené bez dozoru.  Nikdy neodcházejte z místnosti je-li svíčka zapálená. Umístěte je mimo dosah dětí a domácích mazlíčku. Nenechávejte v blízkostí předmětů, které se mohou snadno vznítit. Neumísťujte svícen do průvanu a v blízkosti zdroje tepla. Svíčky musejí být vždy ve vzpřímené poloze. Plamen vždy uhaste, nesfoukávejte ho. Nevhazujte zápalky ani jiné nečistoty do roztaveného parafínu, aby nedošlo ke vznícení.Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru 

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat 

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte nejméně 1 cm 

Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit. 


Volitelné bezpečnostní informace:


Neumísťujte svíčky do průvanu 

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla  

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze 

Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho. 

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně.